JuhaGrning Katajainen kansa.

Kaikki blogit puheenaiheesta Ansiotasoindeksi

Ansiotasoindeksi jaettuna Bruttokansantuotteella

Osa NN poikkitieteellisistä nyhräyksistäni.

 

Palkat ovat nousseet vuosikymmenten saatossa, mutta bruttokansantuote on noussut niihin nähden kovemmalla huminalla. Kuvan luku lähinnä kuvaa sitä, että kuinka paljon suurempi (tai pienempi) nykyajan palkkatason pitäisi olla, jotta se vastaisi esimerkkiajan bruttokansantuotetta. Esimerkiksi jos ansiotaso olisi yhtä kova suhteessa bruttokansantuotteeseen kuin 50 vuotta sitten 1967, niin nykyisin palkat olisivat 40% kovempia.

Kuvaako ansiotasoindeksi ansioiden kehitystä?

Olen viime aikoina tullut pohtineeksi, että ansiotasoindeksi, joka perustuu bruttopalkkojen kehitykseen, ei kuvaa oikeastaan mitään: se ei kuvaa palkkakustannusten kehitystä eikä  työntekijäin kokonaiskompensaation kehitystä eikä myöskään veronalaisten tulojen kehitystä.  Kun monet tekijät ovat bruttopalkkasidonnaisia, kuvaa ansiotasoindeksi tämän sidonnaissuureen muutosta.

Mitä tarkoittaa "säännöllinen työaika"?

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijoilla on tähän kaikkia palkkaerolaskemista kiinnostuneita askarruttaneeseen  kysymykseen selkeä ja varsin napakka vastaus :

 

"

Säännöllinen työaika tarkoittaa työntekijän tekemää normaalia vuorokautista tai viikoittaista työaikaa. Työntekijällä on oikeus saada säännölliseltä työajalta normaali, yksinkertainen palkka. Ylityöt eivät kuulu säännöllisen työajan piiriin.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä